Escena Simultània

Escena simultània és un projecte a distància entre la companyia Les filles Föllen, de Barcelona, i la companyia Liliana Tasso, de Buenos Aires. És un viatge analògico-virtual de dos grups de noies que es comuniquen a través de video-conferència i dialoguen amb la mirada, el moviment, la música i la paraula. La distància provoca retards, errors i malentesos, però desperta una curiositat creixent i ganes de conèixer l’altri.

“De Barcelona a Buenos Aires hi ha 10.477 quilòmetres i molta merda.”

Espectacle d’una hora de durada, 3 intèrprets a Barcelona + 3 intèrprets a Buenos Aires, connexió a través de Skype.