Evax Fina i Segura

Coreografia per la campanya d’Evax Fina i Segura, 2012.