Projecte Tretze

Projecte Tretze és una revisió-homenatge a dotze performers femenines dels anys 70.

Un homenatge a Waiting de Faith Wilding: faithwilding.refugia.net/waiting.html per Les filles Föllen.

Intèrprets: Tuixén Benet i Margherita Bergamo (Les filles Föllen)
Realització: Sandra Serna Vilchez
Fotografia: Antonio Urquijo de Simón antoniourquijo.com/
Muntatge: Tuixén Benet
Agraïments: Fundació Tàpies / Re.act.feminism

Un homenatge a Mortality d’Anne Bean: annebean.net/ per Les filles Föllen.

Intèrprets: Tuixén Benet i Margherita Bergamo (Les filles Föllen)
Realització: Sandra Serna Vilchez
Fotografia: Antonio Urquijo de Simón antoniourquijo.com/ i Faki
Muntatge: Tuixén Benet
Agraïments: Fundació Tàpies / Re.act.feminism

Un homenatge a Consumer Art de Natalia LL: nataliall.com/works/19 per Les filles Föllen.

Intèrprets: Tuixén Benet i Margherita Bergamo (Les filles Föllen)
Realització: Sandra Serna Vilchez
Maquillatge: Alba Pesas Toribio
Muntatge: Tuixén Benet
Agraïments: Fundació Tàpies / Re.act.feminism

Un homenatge a Preparaçao I de Leticia Parente: leticiaparente.net/ per Les filles Föllen.
Intèrprets: Tuixén Benet i Margherita Bergamo (Les filles Föllen)
Realització: Sandra Serna Vilchez
Fotografia: Antonio Urquijo de Simón antoniourquijo.com/
Muntatge: Tuixén Benet
Agraïments: Fundació Tàpies / Re.act.feminism

Un homenatge a Art Sucks de Martha Wilson: vimeo.com/28480882 per Les filles Föllen.
Intèrprets: Tuixén Benet i Margherita Bergamo (Les filles Föllen)
Realització: Sandra Serna Vilchez
Fotografia: Antonio Urquijo de Simón antoniourquijo.com/
Muntatge: Tuixén Benet
Agraïments: Fundació Tàpies / Re.act.feminism